Język angielski

Kurs języka angielskiego skierowany jest  do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności językowe dotyczące między innymi komunikacji na co dzień oraz w pracy. Podczas kursu słuchacze będą mogli rozwinąć swoje umiejętności językowe w zakresie: wymowy, pisania, czytania oraz rozumienia ze słuchu. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do praktycznego posługiwania się językiem angielskim.

Przedmioty realizowane w ramach nauczania:

1.Praktyczna nauka języka angielskiego

2.Gramatyka języka angielskiego

3.Translatoryka

4.Język Angielski w biznesie

5.Kultura angielska

6.Kultura amerykańska

Kurs trwa rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co drugi weekend). Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym.