Opiekun medyczny

Absolwent kierunku potrafi rozpoznać potrzeby osób potrzebujących pomocy – osób starszych, niepełnosprawnych, oraz tych, którzy niezależnie od wieku, ulegli poważnym wypadkom. Opiekun medyczny wspiera ich codzienną egzystencje, pozwala to na godne życie mimo dysfunkcji. Empatia i chęć pomocy to filary pracy w tym zawodzie. Podczas nauki rozwinięte zostaną zarówno umiejętności personalne: psychologia, socjologia i komunikacja społeczna; oraz praktyczne, takie jak czynności pielęgnacyjne, opieka nad osobą niesamodzielną i zabiegi higieniczne.

Perspektywy zatrudnienia:

– domy pomocy społecznej
– hospicja
– szpitale
– domy spokojnej starości
– sanatoria
– opieka domowa

Jedynie w Centrum Edukacji RENOMA jest możliwość nauki na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY z modułem języka niemieckiego!

Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej!

Przedmioty realizowane w ramach nauczania:
1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
3. Zdrowie publiczne
4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
5. Zarys psychologii i socjologii
6. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
7. Język migowy
8. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia – język niemiecki
9. Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia
10. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia
11. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

POŁOWA ZAJĘĆ TO PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Nauka na tym kierunku trwa rok (dwa semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MS.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.