Technik masażysta

Absolwent tego kierunku potrafi dokonać czynności rehabilitacyjnych w zakresie masażu. Ponadto zna techniki – coraz bardziej popularnego – masażu relaksacyjnego, oraz leczniczego; wspiera proces rehabilitacyjny osób po wypadkach, urazach i kontuzjach. Zna techniki masażu klasycznego, sportowego, orientalnego, kamieniami.

Perspektywy zatrudnienia:
– gabinety masażu
– ośrodki rehabilitacyjne
– szpitale
– siłownie
– kluby fitness
– sanatoria
– SPA

Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej!

Przedmioty realizowane w ramach nauczania:

1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
3. Język obcy w ochronie zdrowia
4. Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
5. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
6. Język migowy
7. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
8. Teoretyczne podstawy masażu
9. Anatomia z fizjologią
10. Zarys fizjoterapii
11. Zagadnienia kliniczne w masażu
12. Masaż
13. Fizjoterapia
14. Anatomia topograficzna

POŁOWA ZAJĘĆ TO PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MS.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu.

Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu, piątki popołudniu, soboty i niedziele.