Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Do zadań technika BHP w szczególności należy bieżąca analiza systemów BHP w całym zakładzie pracy, przygotowywanie analiz dotyczących występujących zagrożeń w środowisku pracy oraz propozycje ich usunięcia. Absolwent kierunku prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników, prowadzi rejestr wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz konsekwentnie odsuwa od pracy osoby, dla których praca na danym stanowisku jest wzbroniona.
Absolwenci kierunku znajdują stałe zatrudnienie w każdej firmie, która zatrudnia co najmniej stu pracowników oraz dostają zlecenia wykonania działań BHP w mniejszych firmach.

Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. od 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje kwalifikacje do co najmniej do tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty realizowane w ramach nauczania:
1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Podstawy prawa pracy
3. Techniczne bezpieczeństwo pracy
4. Ergonomia w procesie pracy
5. Zagrożenia w środowisku pracy
6. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
7. Ocena ryzyka zawodowego
8. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
9. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

POŁOWA ZAJĘĆ TO PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Nauka na tym kierunku trwa półtora roku (trzy semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MS.12 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.