Język Niemiecki

Kurs języka niemieckiego skierowany jest  do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności językowe dotyczące między innymi komunikacji na co dzień oraz w pracy. Uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z wiedzą językową w zakresie: wymowy, pisania, czytania oraz rozumienia ze słuchu. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do praktycznego posługiwania się językiem niemieckim.

Kurs trwa rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co drugi weekend). Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym.