Higienistka stomatologiczna

 

Absolwent kierunku, pod nadzorem lekarza stomatologa, wykonuje zabiegi profilaktyczno-lecznicze i rehabilitacyjne, wstępne badania diagnostyczne, a także piaskowanie, skaling, polerowanie, lakowanie i lakierowanie zębów, impregnacje zębów mlecznych u dzieci. Może prowadzić także własną działalność gospodarczą, współpracując z wieloma gabinetami stomatologicznymi. 

Perspektywy zatrudnienia:

– publiczne i prywatne gabinety dentystyczne,
– poradnie i kliniki dentystyczne,
– gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej!

 

Przedmioty realizowane w ramach nauczania:

1. Podstawy przedsiębiorczości.
2. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4. Stany zagrożenia życia i zdrowia.
5. Język migowy.
6. Język obcy w stomatologii.
7. Komunikacja personalna i społeczna.
8. Propedeutyka stomatologiczna.
9. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia.
10. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej.
11. Komputerowe wspomaganie działalności w służbie zdrowia.
12. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym.
13. Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.

POŁOWA ZAJĘĆ TO PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MS.13 – Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu: np. piątki popołudniu, soboty i niedziele.