Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych oraz umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy o profesjonalnej opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 

 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej (25 godzin):

 

1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii człowieka.
2. Podstawy psychologii społecznej i psychologii zdrowia.
3. Elementy psychogeriatrii.
4. Choroby i problemy wieku podeszłego.
5. Pielęgnacja i rehabilitacja osoby starszej i niepełnosprawnej.
6. Terapia zajęciowa osoby starszej i niepełnosprawnej.
8. Opieka terminalna.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje na koniec:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim i angielskim

 

Najbliższy termin szkolenia: 27-28 lipca 2019
Koszt: 299 zł

 

Zgłoszenia i więcej informacji:
m.kurc@szkolarenoma.pl
tel. 513-806-309