Szkoła terapii zajęciowej Kraków

Terapeuta zajęciowy należy do grupy zawodów medycznych i nie od dziś jest bardzo pożądany na polskim i zagranicznym rynku pracy. Do zadań terapeuty należy przede wszystkim aktywizowanie chorych, niepełnosprawnych i starszych, poprzez prowadzenie różnych form i technik terapii zajęciowej. Oprócz wykształcenia, dobry terapeuta powinien być osobą uzdolnioną artystycznie i manualnie. Jeśli dodatkowo potrafisz komunikować się z ludźmi, nawiązywać z nimi więź, otaczać ich opieką i wsparciem – dołącz do szkoły terapeutów zajęciowych w Krakowie. Nauczymy Cię jak wykorzystać swoje mocne strony charakteru w pracy zawodowej.

Terapeuta zajęciowy

 

Czego możesz się nauczyć?

W bezpłatnej szkole terapii zajęciowej w Krakowie duży nacisk kładziemy na praktyczną naukę zawodu. Nauczymy Cię jak motywować osoby niepełnosprawne fizycznie do udziału w leczeniu, rehabilitacji i terapii. Prowadzić działania terapeutyczne przeciwdziałające utrzymywaniu się przewlekłego stanu chorobowego, zapobiegać trwałemu kalectwu poprzez rehabilitację i inne formy aktywizacji. Dowiesz się również jak w praktyce organizować czas wolny osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności. Ukończenie krakowskiej szkoły terapeutów zajęciowych da Ci obszerną wiedzę na temat planowania i wdrażania indywidualnych i grupowych planów terapii, dostosowanych do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznych.

Gdzie znaleźć zatrudnienie?

Terapeuta zajęciowy ma szerokie pole do popisu. Może znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach, m.in. w: warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych, zakładach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, ośrodkach reorientacji zawodowej, oddziałach szpitalnych (między innymi: geriatrycznym, psychiatrycznym, neurologicznym, dziecięcym), sanatoriach, hospicjach i szkołach specjalnych.
Aby podjąć pracę w zawodzie, wystarczy ukończenie bezpłatnej szkoły terapii zajęciowej w Medycznej Szkole Policealnej Renoma w Krakowie.

Terapeuta zajęciowy – bezpłatne przygotowanie do zawodu

Kształcimy na najwyższym poziomie, kładąc szczególny nacisk na praktykę. Kadra pedagogiczna szkoły terapii zajęciowej w Krakowie to wykształceni terapeuci i dydaktycy, którzy z wielką pasją przekazują swoją wiedzę. Nauka odbywa się w każdy weekend przez 2 lata i jest w zupełności darmowa. Ukończenie szkoły terapii zajęciowej w Krakowie przygotuje Cię do zdania egzaminu państwowego i zdobycia kwalifikacji zawodowych.