Szkoła opiekunów medycznych Kraków

Jeśli lubisz nieść pomoc innym, opiekować się słabszymi, chorymi i niesamodzielnymi lub ktoś z Twoich najbliższych potrzebuje fachowej opieki i chciałbyś mu ją zapewnić – zapraszamy do bezpłatnej szkoły opiekunów medycznych w Krakowie. To dobry zawód dla tych, którzy czerpią satysfakcję z pomagania chorym i niesamodzielnym, jednocześnie potrafiąc z nimi współpracować i komunikować się. Ponieważ jednym z ważniejszych aspektów pracy opiekuna medycznego jest, oprócz opieki, motywowanie i udzielanie wsparcia psychicznego podopiecznym, dobrego opiekuna powinna cechować wyrozumiałość, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność i komunikatywność.

Opiekun medyczny

Czego Cię nauczymy?

Kwalifikacje do pracy w zawodzie opiekuna medycznego można zdobyć poprzez naukę w szkole opiekunów medycznych w Krakowie, która kształci w formie rocznej, zaocznej szkoły policealnej. U nas nauczysz się jak profesjonalnie zaplanować czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze, jak bezbłędnie rozpoznawać potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej oraz jak się z nią komunikować. Dowiesz się, jak w warunkach domowych i szpitalnych zajmować się osobami o różnym stanie zdrowia. Po ukończeniu rocznej szkoły medycznej w Krakowie opieka nad osobami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi nie będzie miała przed Tobą tajemnic.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Opiekun medyczny posiada wiele możliwości jeśli chodzi o zatrudnienie, dlatego warto zainteresować się tym zawodem. Starzenie się społeczeństwa powoduje, że opiekuni medyczni są coraz bardziej potrzebni. Osoby wykonujące zawód opiekuna medycznego poszukiwane są nie tylko na krajowym rynku pracy, ale także za granicą, dlatego kadra rocznej szkoły opiekunów medycznych w Krakowie przygotuje Cię do pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Po ukończeniu nauki możesz znaleźć pracę w domach pomocy społecznej, hospicjach, szpitalach, domach spokojnej starości czy sanatoriach. Zatrudnienia można również szukać u prywatnych pracodawców, którzy poszukują opiekunów dla swoich bliskich.

Opiekun medyczny – jak wygląda proces kształcenia?

Nauka zawodu opiekuna medycznego w szkole policealnej jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się w co drugi weekend przez jeden rok. Ponad połowa z nich to zajęcia praktyczne, które prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach, należących do szkoły opiekunów medycznych w Krakowie. Wiedza przekazywana jest przez profesjonalistów, pracujących na co dzień z osobami chorymi i niesamodzielnymi. Dzięki wyselekcjonowanej kadrze pedagogicznej, szkoła opiekunów medycznych w Krakowie może pochwalić się 100% zdawalnością egzaminu zawodowego przez naszych Absolwentów.