Kierunki

Florysta

Absolwent kierunku florystyka potrafi wykonywać kompozycje roślinne i syntetyczne oraz dobierać do nich materiały; pielęgnować rośliny oraz stylizować wnętrza takie jak: hotele, kościoły, biura, mieszkania. Mimo że sztuka florystyki pamięta starożytność, to dopiero w ostatnich latach dziedzina ta zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać. Na rynku pracy wzrosło zapotrzebowanie na florystów w kwiaciarniach, lecz także na dekoratorów wnętrz, architektów ogrodu.

Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej!

Przedmioty realizowane w ramach nauczania: postawy przedsiębiorczości, materiałoznawstwo roślinne, materiałoznawstwo nieroślinne, kulturowe podstawy florystyki, środki wyrazu twórczego, kompozycje florystyczne, przedsiębiorstwo florystyczne, język obcy we florystyce, wykonywanie kompozycji florystycznych. Program specjalizacji: kompleksowa obsługa klienta, komunikacja interpersonalna, podstawy psychologii i socjologii, trendy w organizacji ślubów i wesel, regionalne tradycje ślubne, trendy w modzie ślubnej, stylizacja uczestników, animacja weselna.

Nauka na tym kierunku trwa rok (dwa semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych (do września 2019: RL.26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych). Zajęcia odbywają się w do drugi weekend.

Zapisz się

Opiekunka dziecięca

Do zakresu wiedzy i umiejętności opiekunki dziecięcej należą organizowanie czasu dziecka poprzez naukę i zabawę. Opiekunka dziecięca zna i stosuje zasady żywienia niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym; nie są jej również obce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Opiekunka dziecięca może sprawować opiekę nad dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, zna również zasady pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej!

Perspektywy zatrudnienia: żłobki, przedszkola, hospicja i dziecięce oddziały szpitalne, bawialnie, środowisko domowe dziecka. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem, język migowy, teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka, pielęgnacja i wychowanie dziecka, opieka nad dzieckiem, komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (nazwa kwalifikacji do września 2019: MS.11 – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka). Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

Zapisz się

Technik administracji

Technik administracji prowadzi korespondencję, tworzy pisma urzędowe, obsługuje systemy informatyczne oraz urządzenia techniki biurowej. Do zakresu jego obowiązków należy również koordynowanie pracy jednostki organizacyjnej, sporządzanie protokołów, kontrola akt spraw i dokumentów, prowadzenie postępowań administracyjnych. Technik administracji zna i stosuje obowiązujące przepisy prawa, umie je zinterpretować; potrafi przygotować umowy, regulaminy, instrukcje i decyzje. Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zatrudnienia: urząd miasta, urząd marszałkowski i wojewódzki, urząd skarbowy, sąd, bank, biura. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, język obcy w administracji, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, wykonywanie pracy biurowej, postępowanie w administracji.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych (do września 2019: AU.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji). Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

Zapisz się

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Do zadań technika BHP w szczególności należy bieżąca analiza systemów BHP w całym zakładzie pracy, przygotowywanie analiz dotyczących występujących zagrożeń w środowisku pracy oraz propozycje ich usunięcia. Absolwent kierunku prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników, prowadzi rejestr wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz konsekwentnie odsuwa od pracy osoby, dla których praca na danym stanowisku jest wzbroniona. Absolwenci kierunku znajdują stałe zatrudnienie w każdej firmie, która zatrudnia co najmniej stu pracowników oraz dostają zlecenia wykonania działań BHP w mniejszych firmach. Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. od 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje kwalifikacje do co najmniej do tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocena ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nauka na tym kierunku trwa półtora roku (trzy semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (nazwa kwalifikacji do września 2019: MS.12 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy). Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

Zapisz się

Technik usług kosmetycznych

Coraz więcej ludzi przywiązuje wagę do swojego wyglądu i kreowania wizerunku. Technik usług kosmetycznych potrafi spełnić wymagania nawet najbardziej wymagającego klienta. Absolwent tego kierunku potrafi dobrać działania pielęgnacyjne do każdego typu skóry, przeprowadzić kompletną kurację: pielęgnacyjną, leczniczą lub upiększającą. Domeną działań technika usług kosmetycznych jest jednak kosmetyka upiększająca – wizaż, manicure, pedicure, depilacja. Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zatrudnienia: gabinety kosmetyczne, spa, wellness, gabinety odnowy biologicznej, firmy produkujące kosmetyki. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym, język obcy w kosmetyce, podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu, zabiegi pielęgnacyjne i upiększającej dłoni, stóp i ciała.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym lub dziennym 3 dni w tygodniu i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych (do września 2019: AU.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy — po pierwszym roku oraz AU.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych dłoni, ciała i stóp — po drugim roku). Zajęcia odbywają się w formie zaocznej (co w drugi weekend) oraz dziennej (trzy dni w tygodniu).

Zapisz się

Oddział Kraków

ul. Kremerowska 15/2
31-130 Kraków
tel. 506 316 099
krakow@szkolarenoma.pl

Na skróty

Kontakt

Szkoła Renoma
krakow@szkolarenoma.pl
506 316 099

Godziny pracy:
Poniedziałek—piątek: 8-18
Sobota: 8-14

Orły Edukacji

Centrum Edukacji Renoma - Kraków