Kierunki

Asystentka stomatologiczna

Absolwent kierunku pomaga lekarzowi dentyście w działalności leczniczej jak i organizacyjnej: jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie narzędzi, materiałów i leków, dba o higienę gabinetu zarówno przed, jak i po zabiegu oraz sporządza dokumentację medyczną. Asystentka stomatologiczna odpowiedzialna jest również za kontakt z klientem, dlatego powinna to być osoba życzliwa i komunikatywna.

Perspektywy zatrudnienia: publiczne i prywatne gabinety dentystyczne, poradnie i kliniki dentystyczne. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia, komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia, zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc, działalność zawodowa asystentki stomatologicznej, język obcy w stomatologii, język migowy, asystowanie lekarzowi dentyście, prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej, komunikacja w gabinecie stomatologicznym.

Nauka na tym kierunku trwa rok (dwa semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (do września 2019: MS.14 – Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy). Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu: piątki popołudniu, soboty i niedziele.

Zapisz się

Higienistka stomatologiczna

Absolwent kierunku, pod nadzorem lekarza stomatologa, wykonuje zabiegi profilaktyczno-lecznicze i rehabilitacyjne, wstępne badania diagnostyczne, a także piaskowanie, skaling, polerowanie, lakowanie i lakierowanie zębów, impregnacje zębów mlecznych u dzieci. Może prowadzić także własną działalność gospodarczą, współpracując z wieloma gabinetami stomatologicznymi.

Perspektywy zatrudnienia: publiczne i prywatne gabinety dentystyczne, poradnie i kliniki dentystyczne, gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, bezpieczeństwo i higiena pracy, stany zagrożenia życia i zdrowia, język migowy, język obcy w stomatologii, komunikacja personalna i społeczna, propedeutyka stomatologiczna, anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia, edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej, komputerowe wspomaganie działalności w służbie zdrowia, zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem z kwalifikacji MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia (do września 2019: MS.13 – Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia). Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu: np. piątki popołudniu, soboty i niedziele.

Zapisz się

Opiekun medyczny

Absolwent kierunku potrafi rozpoznać potrzeby osób potrzebujących pomocy – osób starszych, niepełnosprawnych, oraz tych, którzy niezależnie od wieku ulegli poważnym wypadkom. Opiekun medyczny wspiera ich codzienną egzystencje, co pozwala im na godne życie mimo dysfunkcji. Empatia i chęć pomocy to filary pracy w tym zawodzie. Podczas nauki rozwinięte zostaną zarówno umiejętności personalne: psychologia, socjologia i komunikacja społeczna; oraz praktyczne, takie jak czynności pielęgnacyjne, opieka nad osobą niesamodzielną i zabiegi higieniczne. Od września 2021 roku zakres obowiązków Opiekuna medycznego obejmuje również pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych (w tym krwi żylnej), wykonywanie czynności z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, wykonywanie testów paskowych i diagnostycznych oraz podawanie leków.

Perspektywy zatrudnienia: domy pomocy społecznej, hospicja, szpitale, domy spokojnej starości, sanatoria, opieka domowa, a także punkty pobrań krwi.

Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zdrowie publiczne, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, zarys psychologii i socjologii, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język migowy, język obcy zawodowy w ochronie zdrowia, komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, pracownia zabiegowa oraz pracownia rehabilitacji i fizjoterapii.

Nauka na tym kierunku trwa półtorej roku (trzy semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu: piątki popołudniu, soboty i niedziele.

Zapisz się

Technik masażysta

Absolwent tego kierunku potrafi dokonać czynności rehabilitacyjnych w zakresie masażu. Ponadto zna techniki – coraz bardziej popularnego – masażu relaksacyjnego, oraz leczniczego; wspiera proces rehabilitacyjny osób po wypadkach, urazach i kontuzjach. Zna techniki masażu klasycznego, sportowego, orientalnego, kamieniami.

Perspektywy zatrudnienia: gabinety masażu, ośrodki rehabilitacyjne, szpitale, siłownie, kluby fitness, sanatoria, SPA. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język obcy w ochronie zdrowia, podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia, pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia, język migowy, komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia, teoretyczne podstawy masażu, anatomia z fizjologią, zarys fizjoterapii, zagadnienia kliniczne w masażu, masaż, fizjoterapia, anatomia topograficzna.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu (do września 2019: MS.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu). Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu, piątki popołudniu, soboty i niedziele.

Zapisz się

Terapeuta zajęciowy

Absolwent kierunku prowadzi działania terapeutyczne przeciwdziałające utrzymywania się przewlekłego stanu chorobowego, zapobiega trwałemu kalectwu poprzez rehabilitację i inne formy aktywizacji. Terapeuta zajęciowy potrafi komunikować się z pacjentami, nawiązywać z nimi więź, otaczać ich opieką i wsparciem; umie motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu, rehabilitacji i terapii – zarówno indywidualnej jak i grupowej. Absolwent kierunku organizuje warsztaty terapii zajęciowej, potrafi stworzyć stanowisko do pracy zgodnie z zasadami ergonomii i stosuje zasady BHP.

Perspektywy zatrudnienia: dom pomocy społecznej, hospicjum, szkoły specjalne, przedszkola integracyjne, zakłady opiekuńczo – lecznicze, kluby seniora, dzienne domy pomocy. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język obcy zawodowy, podstawy psychologii i pedagogiki, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, język migowy, podstawy terapii zajęciowej, planowanie i organizowanie terapii zajęciowej, prowadzenie terapii zajęciowej, komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (do września 2019: MS.09 – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej). Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu, piątki popołudniu, soboty i niedziele.

Zapisz się

Oddział Kraków

ul. Kremerowska 15/2
31-130 Kraków
tel. 506 316 099
krakow@szkolarenoma.pl

Na skróty

Kontakt

Szkoła Renoma
krakow@szkolarenoma.pl
506 316 099

Godziny pracy:
Poniedziałek—piątek: 8-18
Sobota: 8-14

Orły Edukacji

Centrum Edukacji Renoma - Kraków