Cena
0 zł
Czas trwania
4 semestry
Tryb
zaoczny
Kod zawodu: 325905
Kwalifikacja: SPO.04
Zapisz się

1. Opiekunka dziecięca – opis zawodu.

Opiekunka dziecięca zajmuje się szeroko rozumianą opieką nad małymi dziećmi. Priorytetem jest dbanie o ich bezpieczeństwo oraz zaspakajanie potrzeb. Należy tu podkreślić istotę stwarzania warunków do harmonijnego rozwoju dzieci dostosowanego do wieku oraz etapu rozwoju psychomotorycznego. 
Opiekunka dziecięca jest zawodem niemedycznym, ale ma możliwość zajmowania stanowisk w podmiotach leczniczych.
  

2. Gdzie może pracować Opiekunka dziecięca?

Opiekunka dziecięca znajdzie zatrudnienie w przedszkolu, żłobku, klubie malucha, domu małego dziecka, sanatorium, ale także w szpitalu, hospicjum czy wreszcie w domu prywatnym oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba opieki nad dzieckiem zarówno zdrowym jak i niepełnosprawnym. 
Kwalifikacje opiekunki w żłobku są regulowane konkretną ustawą (art. 16 ustawy, z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). Opiekunką tak małych dzieci może zostać właśnie osoba posiadająca dyplom kwalifikacyjny opiekunki dziecięcej.

3. Obowiązki w pracy Opiekunki dziecięcej.

Zakres obowiązków Opiekunki dziecięcej jest uzależniony od potrzeb placówki (żłobka, przedszkola czy szpitala). Najczęściej w ich zakres wchodzi: 

 • Zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka oraz profesjonalne działanie w przypadku konieczności ratowania zdrowia lub życia; 
 • Wykonywanie zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych lub pomoc w tych czynnościach; 
 • Prawidłowe żywienie dziecka i wsparcie procesu nauki samodzielnego spożywania posiłków; 
 • Prowadzenie zajęć wychowawczych oraz edukacyjnych stymulujących rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny z dostosowaniem do możliwości wiekowych;  
 • Zapewnienie zabaw, ruchu na świeżym powietrzu. 

4. Czy warto zostać Opiekunką dziecięcą? 

Analiza portali z ogłoszeniami o pracę daje jasną odpowiedź, iż praca Opiekunek dziecięcych nieustannie jest bardzo potrzebna. 
Opiekunka zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne i psychospołeczne dzieci. Niezbędna jest w tym zawodzie empatia, cierpliwość, zdolności komunikacyjne, a także refleks, umiejętność logicznego myślenia i szybkiego rozwiązywania problemów. Jest to praca w bogatym, wciąż zmieniającym się środowisku i dająca szansę na mnóstwo radości, spełnienia i satysfakcji.

5. Zarobki Opiekunki dziecięcej w Polsce.

Według popularnych portali wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku wynosi około 3 570 PLN brutto. Jednocześnie ponad połowa Opiekunek dziecięcych zarabia około 4 060 PLN brutto miesięcznie. Różnice zależne są od miejsca wykonywania pracy przez opiekunkę, ale mogą wynikać także z godzin pracy zaplanowanych w konkretnej placówce i ostatecznie od zaangażowania opiekunek. Warto zwrócić także uwagę, iż zarobki nie są jednakowe dla każdego regionu kraju. 

6. Kto może zostać Opiekunką dziecięcą?

Istnieją pewne warunki, które należy spełnić, aby zostać Opiekunką dziecięcą. Przede wszystkim, ważne jest posiadanie odpowiednich umiejętności i cech osobowości, takich jak cierpliwość, empatia i odpowiedzialność. Wymagania co do wykształcenia Opiekunki dziecięcej są różne w zależności od miejsca pracy. Najczęściej wymaga się od opiekunki posiadania kursu lub kwalifikacji zawodowych, które są cenione wśród pracodawców.

Ważne jest również posiadanie zdolności do komunikacji i współpracy zarówno z dziećmi, jak i ich rodzicami. Każdy, kto spełnia te kryteria, może zostać Opiekunką dziecięcą i cieszyć się pracą, która przynosi wiele radości i satysfakcji.

7. Jak zostać Opiekunką dziecięcą?

Zawód Opiekunki dziecięcej zdobędziesz w bezpłatnej szkole policealnej. Nie musisz mieć zdanej matury, aby otrzymać dyplom Opiekunki. Wystarczy, że posiadasz wykształcenie średnie (to znaczy, że ukończyłaś liceum bądź technikum).
Po ukończeniu kierunku Opiekunka dziecięca w Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie i zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz certyfikat i dyplom, które potwierdzą Twoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności.
  

8. Opiekunka dziecięca w Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie. 

Dyplom Opiekunki dziecięcej można bezpłatnie zrobić w Niepublicznej Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie.  
Nauka zawodu trwa cztery semestry (dwa lata) i kończy się państwowym egzaminem zawodowym z kwalifikacji SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.  

Nauka odbywa się w weekendy, a program nauczania na kierunku Opiekunka dziecięca zgodny jest z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

9. Jak zapisać się do Szkoły Policealnej RENOMA w Krakowie?

Na kierunek Opiekunka dziecięca w Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie możesz zapisać się ONLINE. Wystarczy, że wypełnisz formularz rekrutacji dostępny tutaj: https://szkolarenoma.pl/rekrutacja.

Przedmioty zawodowe realizowane na kierunku Opiekunka dziecięca

 • Podstawy psychologii i etyki.
 • Podstawy anatomii i fizjologii dziecka.
 • Wychowanie dziecka.
 • Pielęgnacja dziecka zdrowego.
 • Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością.
 • Pracownia wychowania dziecka.
 • Pracownia pielęgnacji dziecka.
 • Pracownia literatury dziecięcej.
 • Wychowanie muzyczne.
 • Wychowanie plastyczno-techniczne.
 • Wychowanie taneczne.
 • Język migowy.

Oddział Kraków

ul. Kremerowska 15/2
31-130 Kraków
tel. 506 316 099
krakow@szkolarenoma.pl

Na skróty

Kontakt

Szkoła Renoma
krakow@szkolarenoma.pl
506 316 099

Godziny pracy:
Poniedziałek—piątek: 8-18
Sobota: 8-14

Orły Edukacji

Centrum Edukacji Renoma - Kraków