Cena
0 zł
Czas trwania
4 semestry
Tryb
zaoczny
Kod zawodu: 325907
Kwalifikacja: MED.13
Zapisz się

1. Kim jest Terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy to specjalista, który pomaga osobom z różnymi niepełnosprawnościami w poprawie ich funkcjonowania i jakości życia. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi dostosowując terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. 
Terapeuta zajęciowy stosuje różnorodne techniki terapeutyczne, aby pomóc pacjentom w osiąganiu ich celów. Obejmują one między innymi ćwiczenia ruchowe, gry i zabawy, terapię sensoryczną, arteterapię (terapię przez sztukę), trening umiejętności oraz naukę strategii radzenia sobie ze stresem i trudnościami. 

2. Uprawnienia i obowiązki Terapeuty zajęciowego.

Terapeuta zajęciowy ma bardzo szeroki wybór w zakresie środowiska pracy. Uprawnienia Terapeuty zajęciowego pozwalają mu na pracę w przedszkolu lub szkole integracyjnej, zakładzie opiekuńczym, rodzinnym domu pomocy lub domu pomocy społecznej (DPS), szpitalu, poradni specjalnej, hospicjum, sanatorium czy w końcu we wszelkich klubach oraz świetlicach dla dzieci i osób starszych wymagających wsparcia. 

Obowiązki w pracy Terapeuty zajęciowego są różnorodne i zależą od miejsca, w którym pracuje. Jednymi z głównych obowiązków terapeuty są: przeprowadzanie oceny pacjenta w celu identyfikacji jego mocnych stron, słabości i celów terapeutycznych; opracowanie planu terapeutycznego; prowadzenie sesji terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) oraz monitorowanie postępów pacjenta. Terapeuta zajęciowy w swojej pracy współpracuje także z innymi specjalistami (lekarzami, psychologami i pedagogami), aby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę i wsparcie. 

3. Jaki powinien być Terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy powinien być przede wszystkim bardzo dobrym organizatorem, gdyż planowanie i realizacja zadań w oparciu o cele to chleb powszedni w jego pracy. Powinien być też osobą komunikatywną, aby sprawnie nawiązywać i utrzymywać relacje z podopiecznym i jego rodziną. Terapeutę powinna cechować również empatia, serdeczność, cierpliwość i dystans do siebie. 

4. Jak zostać Terapeutą zajęciowym?

Terapeuta zajęciowy należy do grupy zwodów medycznych i nie można nim zostać bez odpowiedniego wykształcenia. Terapeutą zajęciowym może zostać osoba, która ukończyła wyższe studia w zakresie terapii zajęciowej lub medyczną szkołę policealną i zdała egzamin kwalifikacyjny w zawodzie terapeuty zajęciowego. Aby podjąć naukę zawodu w Medycznej Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie na kierunku Terapeuta Zajęciowy nie trzeba mieć zdanej matury – wystarczy posiadać wykształcenie średnie, czyli ukończone liceum bądź technikum. 

5. Terapeuta zajęciowy – czy warto podjąć naukę zawodu?

Podjęcie nauki zawodu Terapeuty zajęciowego może być wartościowym wyborem, który nie tylko przyniesie korzyści osobiste, ale przede wszystkim da możliwość wpływania na poprawę jakości życia innych osób. 
Praca Terapeuty zajęciowego to codzienny kontakt z drugim człowiekiem i nieustanny samorozwój. Jest to zawód dla osób, które uwielbiają być w ruchu, czerpią radość z zajęć manualnych i spełniają się działając na rzecz drugiego człowieka. Można powiedzieć, że obszar działalności Terapeuty zajęciowego to niezwykle wdzięczne środowisko pracy dla wszystkich, którzy są empatyczni, maja głowę pełną pomysłów i potrafią dać coś od siebie.

Zainteresowanie tą profesją wciąż rośnie i daje możliwości elastycznego zatrudnienia, co z kolei przekłada się na komfort pracy, ale także dużo większe zarobki niż w przypadku typowo etatowych zajęć. 
Warto również zaznaczyć, że zawód Terapeuty zajęciowego stale się rozwija. Nowe techniki terapeutyczne, badania i innowacje pozwalają na ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności. To daje terapeutom możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 

6. Terapeuta zajęciowy w Medycznej Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie.

Dyplom Terapeuty zajęciowego możesz bezpłatnie zrobić w Niepublicznej Medycznej Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie.  
Nauka zawodu trwa cztery semestry (dwa lata) i kończy się państwowym egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej. 

Nauka w Medycznej Szkole Policealnej RENOMA odbywa się w weekendy.  
Program nauczania na kierunku Terapeuta zajęciowy zgodny jest z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

7. Jak zapisać się do Medycznej Szkoły Policealnej RENOMA w Krakowie?

Na kierunek Terapeuta zajęciowy w Medycznej Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie możesz zapisać się ONLINE. Wystarczy, że wypełnisz formularz rekrutacji dostępny tutaj: https://szkolarenoma.pl/rekrutacja.

Przedmioty zawodowe realizowane na kierunku Terapeuta zajęciowy

  • Podstawy terapii zajęciowej.
  • Metodyka terapii zajęciowej.
  • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej.
  • Metody i techniki terapii zajęciowej.
  • Diagnozowanie w terapii zajęciowej.
  • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej.
  • Podstawy prawne w terapii zajęciowej.
  • Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka.
  • Język migowy.
  • Pierwsza pomoc.

Oddział Kraków

ul. Kremerowska 15/2
31-130 Kraków
tel. 506 316 099
krakow@szkolarenoma.pl

Na skróty

Kontakt

Szkoła Renoma
krakow@szkolarenoma.pl
506 316 099

Godziny pracy:
Poniedziałek—piątek: 8-18
Sobota: 8-14

Orły Edukacji

Centrum Edukacji Renoma - Kraków