Cena
100 zł za semestr
Czas trwania
3 semestry
Tryb
zaoczny
Kod zawodu: 325509
Kwalifikacja: BPO.01
Zapisz się

1. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – opis zawodu.

Technik BHP to specjalista zajmujący się zapewnianiem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu zatrudnienia. Jego głównym celem jest minimalizowanie ryzyka wypadków i chorób zawodowych. Technik BHP jest niezwykle ważną osobą w każdym miejscu pracy.

2. Zakres obowiązków Technika BHP.

Do głównych zadań Technika BHP należy zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników. Jego obowiązkiem jest analizowanie ryzyka zawodowego, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i opracowywanie odpowiednich procedur i zasad bezpiecznego postępowania w miejscu pracy. Ponadto, Technik BHP monitoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa, prowadzi szkolenia dla pracowników, a także przeprowadza inspekcje środowiska pracy.

3. Rodzaje szkoleń, które może prowadzić Technik BHP.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić:

 • szkolenia wstępne,
 • szkolenia okresowe,
 • szkolenia dotyczące obsługi sprzętu i maszyn,
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,
 • szkolenia dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • szkolenia związane z ochroną przeciwpożarową,
 • szkolenia dotyczące ergonomii i właściwych technik pracy,
 • szkolenia dotyczące obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi.

4. Gdzie może pracować Technik bezpieczeństwa i higieny pracy?

Technik BHP znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Może pracować w:

 • przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych: w fabrykach, zakładach przemysłowych, magazynach i innych miejscach, gdzie występują specyficzne zagrożenia związane z produkcją i obsługą maszyn,
 • firmach budowlanych,
 • instytucjach publicznych: szkołach, uczelniach, szpitalach, urzędach,
 • firmach usługowych: hotelach, restauracjach, centrach handlowych,
 • firmach konsultingowych.

Zgodnie z przepisami prawa, osoba posiadająca tytuł Technika BHP ma także uprawnienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

5. Wymagania dla Technika BHP.

W Polsce, aby zostać Technikiem bezpieczeństwa i higieny pracy należy spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby BHP, pracownikami służby BHP mogą być osoby, które:

 • ukończyły szkołę średnią (w tym szkołę policealną) lub wyższą w kierunku Technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ukończyły kurs specjalistyczny lub kwalifikacyjny z zakresu BHP,
 • posiadają odpowiednie umiejętności i wiedzę z zakresu BHP.

Ważne jest, aby Technik bezpieczeństwa i higieny pracy posiadał aktualną wiedzę i umiejętności związane z przepisami i standardami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Można ją uzyskać, ucząc się zawodu w Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie.

6. Praca Technika BHP – czy warto?

Warto zdecydować się na pracę w charakterze Technika bezpieczeństwa i higieny pracy z kilku powodów. Przede wszystkim, praca na tym stanowisku umożliwia stałe rozwijanie wiedzy i umiejętności, co przekłada się na rozwój zawodowy i możliwości awansu. Co więcej, jako Technik BHP będziesz miał okazję zdobywać doświadczenie w różnych obszarach BHP. Bez wątpienia jest to interesujące i urozmaicone środowisko pracy.

7. Zarobki Technika bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Według danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń ze stycznia 2023 roku, średnie miesięczne zarobki Technika BHP wahają się pomiędzy 5 000 PLN a 7 710 PLN brutto. Co więcej, 25% czynnych zawodowo Techników BHP zarabia powyżej 7 710 PLN brutto miesięcznie. Zarobki mogą się różnić w zależności od doświadczenia, wykształcenia, branży i rodzaju organizacji. Dodatkowo, na wzrost zarobków Technika BHP ma wpływ zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i awanse zawodowe.

8. Jak zostać Technikiem BHP?

Nie musisz podejmować studiów, by zdobyć zawód. Technikiem BHP może zostać każdy, kto ukończył szkołę średnią (nie jest wymagane zdanie matury), a następnie podjął bezpłatną naukę zawodu Technika bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole policealnej. Po ukończeniu zaocznego kierunku Technik BHP w Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie i zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz certyfikat i dyplom, które potwierdzą Twoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności.

9. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie.

Nauka zawodu Technik BHP trwa trzy semestry (półtorej roku) i kończy się państwowym egzaminem zawodowym z kwalifikacji BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Nauka w Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie odbywa się zaocznie (w weekendy – co druga sobota i niedziela).
Program nauczania na kierunku Technik BHP zgodny jest z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

10. Jak zapisać się do Szkoły Policealnej RENOMA w Krakowie na kierunek Technik BHP?

Na bezpłatny kierunek Technik bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie możesz zapisać się ONLINE. Wystarczy, że wypełnisz formularz rekrutacji dostępny tutaj: https://szkolarenoma.pl/rekrutacja.

Przedmioty zawodowe realizowane na kierunku Technik BHP

 • Zagrożenia w procesie pracy.
 • Ergonomia w procesie pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
 • Podstawy prawa pracy.
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy.
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oddział Kraków

ul. Kremerowska 15/2
31-130 Kraków
tel. 506 316 099
krakow@szkolarenoma.pl

Na skróty

Kontakt

Szkoła Renoma
krakow@szkolarenoma.pl
506 316 099

Godziny pracy:
Poniedziałek—piątek: 8-18
Sobota: 8-14

Orły Edukacji

Centrum Edukacji Renoma - Kraków