Cena
0 zł
Czas trwania
3 semestry
Tryb
zaoczny
Kod zawodu: 532102
Kwalifikacja: MED.14
Zapisz się

1. Kim jest Opiekun medyczny?

Opiekun medyczny pełni kluczową rolę w zapewnianiu wsparcia i opieki medycznej pacjentom w różnych sytuacjach zdrowotnych. Uczestniczy w życiu pacjentów, zapewniając im wsparcie emocjonalne i fizyczne oraz świadcząc usługi, które mają realny wpływ na poprawę stanu zdrowia pacjentów.
Jako zawód, Opiekun medyczny należy do grupy zawodów medycznych i klasyfikuje się go jako „medyczny personel pomocniczy”.

2. Jakie uprawnienia posiada Opiekun medyczny?

Dyplomowany Opiekun medyczny posiada szereg uprawnień, które czynią go niezastąpionym specjalistą w dziedzinie opieki zdrowotnej. Ma uprawnienia do wykonywania podstawowych badań diagnostycznych, zabiegów medycznych, higienicznych i pielęgnacyjnych, jak na przykład: zakładanie cewnika zewnętrznego, worka na mocz, worka stomijnego, pomiar i ocena podstawowych funkcji życiowych.
Od września 2021 roku zakres obowiązków Opiekuna medycznego obejmuje również pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych (w tym krwi żylnej), wykonywanie czynności z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, wykonywanie testów paskowych i diagnostycznych oraz podawanie leków.

3. Gdzie może pracować Opiekun medyczny?

Opiekun medyczny może podjąć pracę między innymi w szpitalach, domach pomocy społecznej (DPS), zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, sanatoriach, prywatnych klinikach oraz fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych. Opiekun medyczny może także pracować w domach pacjentów.

4. Obowiązki Opiekuna medycznego.

Opiekun medyczny jest odpowiedzialny za udzielanie wsparcia pacjentom w codziennych czynnościach, takich jak higiena osobista, ubieranie się, karmienie i pomoc w poruszaniu się. Do jego obowiązków należy także podawanie leków, prowadzenie dokumentacji medycznej, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, obserwowanie objawów oraz szybkie reagowanie na nagłe zmiany i konsultowanie ich z lekarzem lub zespołem medycznym w celu podjęcia odpowiednich działań.

5. Kto może zostać Opiekunem medycznym?

Opiekunem medycznym może zostać każdy, kto ukończył szkołę średnią (liceum bądź technikum), a następnie podjął naukę zawodu w medycznej szkole policealnej. Nie jest wymagane zdanie matury.

6. Jak zostać Opiekunem medycznym?

Zgodnie z obowiązującym prawem, aby zostać Opiekunem medycznym, należy ukończyć trzysemestralną medyczną szkołę policealną i zdać egzamin zawodowy, który przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Absolwent szkoły policealnej posiada wykształcenie średnie, a zdanie kwalifikacji daje mu tytuł technika oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzyskany dyplom Opiekuna medycznego upoważnia absolwenta do wykonywania zawodu nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE).

7. Czy warto zostać Opiekunem medycznym?

Podjęcie nauki w zawodzie Opiekuna Medycznego ma wiele korzyści. Przede wszystkim, będziesz miał szansę zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci pomagać pacjentom. Będziesz mógł pracować zespołowo z lekarzami, pielęgniarkami i innymi specjalistami, tworząc holistyczny plan opieki dla pacjentów.
Opiekun medyczny to zawód, który zapewnia stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju kariery. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów w opiece zdrowotnej sprawia, że Opiekun Medyczny ma szerokie pole do działania i wiele możliwości awansu. Będziesz mógł specjalizować się w konkretnych dziedzinach opieki, takich jak opieka nad osobami starszymi, pediatria czy opieka długoterminowa.

8. Zarobki Opiekuna medycznego w Polsce.

Od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie dla Opiekuna medycznego wynosi 5457,69 zł brutto. Podstawa ta jest o 587,91 zł wyższa niż przed wprowadzeniem podwyżek.
Należy przy tym pamiętać, że wynagrodzenie Opiekuna medycznego uzależnione jest od doświadczenia, umiejętności, miejsca pracy oraz regionu.

9. Opiekun medyczny bez dyplomu.

Każda osoba chcąca wykonywać zawód Opiekuna Medycznego musi posiadać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

10. Opiekun medyczny w Medycznej Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie.

Dyplom Opiekuna medycznego można bezpłatnie zrobić w Niepublicznej Medycznej Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie.
Nauka zawodu trwa trzy semestry (półtorej roku) i kończy się państwowym egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Nauka zawodu w Medycznej Szkole Policealnej RENOMA odbywa się w weekendy.

Program nauczania na kierunku Opiekun Medyczny zgodny jest z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

11. Jak zapisać się do medycznej szkoły policealnej?

Na kierunek Opiekun medyczny w Medycznej Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie możesz zapisać się ONLINE. Wystarczy, że wypełnisz formularz rekrutacji dostępny tutaj: https://szkolarenoma.pl/rekrutacja.

Przedmioty zawodowe realizowane na kierunku Opiekun medyczny

  • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną.
  • Pracownia zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych.
  • Pracownia zabiegowa.
  • Pracownia fizjoterapii i rehabilitacji.
  • Anatomia, fizjologia i patologia.
  • Zdrowie publiczne.
  • Podstawy epidemiologii szpitalnej.
  • Promocja i profilaktyka zdrowotna.
  • Pracownia pierwszej pomocy.
  • Język migowy.

Oddział Kraków

ul. Kremerowska 15/2
31-130 Kraków
tel. 506 316 099
krakow@szkolarenoma.pl

Na skróty

Kontakt

Szkoła Renoma
krakow@szkolarenoma.pl
506 316 099

Godziny pracy:
Poniedziałek—piątek: 8-18
Sobota: 8-14

Orły Edukacji

Centrum Edukacji Renoma - Kraków