Medycyna Pracy

Drodzy Słuchacze!

Przypominamy, że aby uczyć się zawodu w Centrum Edukacji RENOMA, najpóźniej do końca października obowiązkowo należy wykonać badania lekarskie w medycynie pracy.

Przypominamy dane kontaktowe ośrodka, w którym zrobicie je bezpłatnie.

CenterMed Kraków, ul. Św. Łazarza 14
Rejestracja: tel.: 12 370 82 00