Centrum Edukacji RENOMA

„Dobry start” – świadczeniem 300+ objęci są uczniowie Szkół Policealnych dla Dorosłych. 

Kto może starać się o świadczenie?

 Każdy rodzic, którego dziecko uczy się w Szkole policealnej dla dorosłych Renoma w Krakowie i nie przekroczyło 20. roku życia. W przypadku uczniów niepełnosprawnych próg zwiększony jest do 24. roku życia.

Co należy zrobić?

Dołącz do NAJLEPSZYCH!