Szkoła policealna Kraków

Słuchaczu!
We wrześniu rozpoczynasz swój ostatni semestr nauki w Centrum Edukacji Renoma?

Pamiętaj, aby do 15 września odwiedzić nasz sekretariat i złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Możesz ją wypełnić samodzielnie, pobierając formularz ze strefy słuchacza: https://strefa.szkolarenoma.pl/zaloguj
lub z naszą pomocą w sekretariacie. 🙂