Egzamin zawodowy Renoma Kraków

Słuchaczu! Rozpoczynasz w lutym swój ostatni semestr nauki w Centrum Edukacji Renoma?

Pamiętaj, aby do 7 lutego 2023 odwiedzić sekretariat szkoły i złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Możesz ją wypełnić samodzielnie, pobierając formularz ze strefy słuchacza: https://strefa.szkolarenoma.pl/zaloguj
lub z naszą pomocą w sekretariacie.

Pamiętaj – to ważne!

#teamrenoma