Szkoła Policealna Renoma Kraków

Rozwijamy!
Motywujemy!
Pomagamy uwierzyć w siebie!

A w tajemnicy dodamy od siebie, że… mamy w tym semestrze już ostatnie wolne miejsca na bezpłatnych kierunkach.

Wybierz zawód dla siebie i wypełnij formularz zanim rekrutacja dobiegnie końca!
https://szkolarenoma.pl/rekrutacja