Dzień Edukacji Narodowej

Dziś polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela ⭐️

Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzony jako Dzień Edukacji Narodowej!

Z tej okazji chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym nauczycielom! Życzymy dużo radości z wykonywanej pracy, wytrwałości oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych.