Centrum Edukacji Renoma

Słuchacze, przystępujący do egzaminu zawodowego w styczniu 2021, mają obowiązek złożenia w Sekretariacie szkoły pisemnej deklaracji do dnia 15 września 2020 roku.

Wzory deklaracji dostępne są po zalogowaniu do Strefy Słuchacza.

Więcej informacji i wskazówek udziela Sekretariat pod numerem tel. 506 316 099.