Harmonogram egzaminów

Prosimy zdających o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów z części pisemnej i praktycznej w sesji ZIMA 2020.

W razie pytań, wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

DATA EGZAMINU

Część teoretyczna

Część praktyczna

1

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

10.01.2020

18.01.2020

2

AU.61

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

10.01.2020

09.01.2020

3

AU.62

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

10.01.2020

10.02.2020

4

MS.01

Świadczenie usług w zakresie masażu

10.01.2020

26.01.2020

5

MS.04

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

10.01.2020

07-08.02.2020

6

MS.09

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

10.01.2020

09.01.2020

7

MS.11

Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

10.01.2020

26.01.2020

8

MS.13

Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

10.01.2020

26.01.2020

9

MS.14

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

10.01.2020

09.02.2020