Szkoła policealna Kraków

Cudzoziemcu! Cudzoziemko!
Czy wiedziałeś, że…

Ukończenie szkoły policealnej Centrum Edukacji Renoma i uzyskanie naszego świadectwa gwarantuje Ci:

Zyskaj te i więcej korzyści, dokonując rejestracji na nowy semestr szkolny!
https://szkolarenoma.pl/rekrutacja

[ENGLISH]
Foreigner!
Did you know that…

Graduating from the Renoma Education Center post-secondary school and obtaining our certificate guarantees you:

Get these and more benefits by registering for the new school semester!
https://szkolarenoma.pl/rekrutacja