Medyczna Szkoła Policealna Kraków

Badania absolwentów pokazują, że 2 na 3 słuchaczy kończących naukę w Niepublicznej Medycznej Szkole Policealnej Renoma znajduje pracę w zawodzie.

Co to oznacza? Nic innego jak to, że prym nadal wiodą zawody medyczne.

Jak właściwie wybrać dla siebie jeden z nich?

Szczególnie ważne jest, aby dokonać wyboru adekwatnego do zainteresowań oraz indywidualnych predyspozycji. Konieczne jest więc określenie swoich mocnych i słabych stron i zastanowienie się, w którym z zawodów będziemy mieli szansę, by te mocne strony wykorzystać.

W rekrutacji na semestr letni przygotowaliśmy dla Was zawody, w których kształcenie jest BEZPŁATNE:

Aby zarezerwować miejsce na jednym z powyższych kierunków, wypełnij formularz zgłoszeniowy: www.szkolarenoma.pl/rekrutacja

Zapraszamy do rekrutacji!
O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń!