Centrum Edukacji Renoma

3. Międzynarodowa Konferencja to obowiązkowa pozycja w kalendarzu każdego Terapeuty Zajęciowego. Cyklicznie odbywa się w Poznaniu, zrzeszając wspaniałych terapeutów i specjalistów.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet SWPS mają zaszczyt zaprosić na tegoroczne wydarzenie, które odbędzie się pod nazwą „Innowacje w terapii zajęciowej. Dostępność jako przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. To już ostatnia szansa aby zgłosić swój udział. Można to zrobić do 15 lutego, wysyłając wiadomość e-mail na adres: 📧 konferencje@ump.edu.pl.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie: http://www.innowacje2020.bok-ump.pl

Zachęcamy wszystkich Terapeutów zajęciowych do udziału i poszerzania swojej wiedzy!