Centrum Edukacji RENOMA

To już dziś! Międzynarodowy Dzień Młodzieży to święto obchodzone co roku 12 sierpnia.

Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży ustanowiło to święto 17 grudnia 1999 roku!

Celem jest uaktywnienie młodzieży, zachęcenie jej do działań na rzecz swoich rówieśników i całej społeczności! Wymiana poglądów, przedstawienie władzom pomysłów i sugestii dotyczących rozwiązania problemów młodych osób w danym kraju.

Co roku przygotowywane jest inne hasło promujące Międzynarodowe Dzień Młodzieży✏️

W tym roku hasło to „Transforming Education”, co oznacza, że głównym tematem dyskusji będzie edukacja! Cel to sprawienie, aby wszyscy młodzi ludzie mieli możliwość nauki w systemie edukacyjnym, który będzie dostępny dla każdego, sprawiedliwy i trafny.