Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc jest definiowana jako natychmiastowa pomoc medyczna udzielona osobie chorej lub poszkodowanej, obejmująca interwencje takie jak CPR (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) lub całkowite wyleczenie drobnych schorzeń podczas oczekiwania na karetkę.

W Centrum Edukacji Renoma wiemy, jak ważne jest posiadanie ugruntowanej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Wiedza ta jest nieoceniona – zarówno dla Ciebie, jak i Twojej rodziny, przyjaciół, współpracowników, kolegów z grupy, a nawet całej społeczności. Umożliwia niesienie pomocy osobom poszkodowanym w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej do czasu przybycia pomocy.

Jeśli wypadek zdarzy się w miejscu pracy, w Twoim domu, szkole lub w przestrzeni publicznej, bycie bezradnym świadkiem wypadku może potencjalnie pogorszyć sytuację.

Dlatego bardzo ważne jest, aby jak najwięcej osób posiadało przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

Zobaczcie, jak nasi słuchacze utrwalają swoją wiedzę.