Stomatolog Kraków

Poznajcie Panią Weronikę Zygmunt – nauczyciela z pasją! Spotkacie ją w Medycznej Szkole Policealnej RENOMA na zajęciach u Higienistek i Asystentek stomatologicznych.

Pani Weronika jest osobą empatyczną i wrażliwą. Te cechy pozwalają jej na głębsze zrozumienie pacjentów oraz są pomocne w pracy nauczyciela.
Jako nauczyciel, Pani Weronika kieruje się nie tylko podstawą programową, ale także własnymi doświadczeniami zawodowymi, które zdobyła przez ponad 5 lat praktyki.

Szanuje i ceni sobie dyscyplinę. Lubuje się w rozmowach i słuchaniu różnych poglądów, ponieważ uważa je za edukacyjne i budujące. Lekcje, które prowadzi, opierają się nie tylko na tematach zaplanowanych, ale również na wyrażaniu opinii przez słuchaczy i odpowiadaniu na ich pytania.

W swoim nauczaniu stosuje zasadę „kaskadową”. Jej głównym celem jest zapewnienie, że uczniowie rozumieją profilaktykę w stomatologii i jej działania, a co za tym idzie, mogą przekazywać zdobytą wiedzę dalej swoim pacjentom.

Pani Weronika stale weryfikuje przekazywaną wiedzę i nieustannie się rozwija, korzystając z różnych kursów i zachęcając swoich uczniów do tego samego.

Poza swoją wymarzoną pracą w stomatologii, interesuje się także medycyną estetyczną. Szczególnie interesuje ją leczenie bruksizmu toksyną botulinową.

Jako szkoła policealna dla dorosłych, stawiająca przede wszystkim na jakość nauczania, jesteśmy dumni, że możemy współpracować z takim nauczycielem, jakim jest Pani Weronika!

#teamrenoma #kadradydaktyczna #poznajnas #nauczyciel #stomatologia #higienistka #asystentkastomatologiczna #medycznaszkołapolicealna #szkoładladorosłych #szkołapolicealnakraków #kraków #uczymyzawodu