Autoklaw

Dzięki wyposażeniu naszych pracowni, gwarantujemy słuchaczom najlepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz podjęcia pracy w zawodzie.

Widoczny na zdjęciach autoklaw pozwala na poznanie powszechnie stosowanej metody czyszczenia i sterylizacji sprzętu dentystycznego.

Prawidłowe praktyki sterylizacji w stomatologii chronią zarówno pacjentów, jak i stomatologów. Zapobiegają rozwojowi bakterii na instrumentach i powierzchniach w gabinecie stomatologicznym. Zapewniają również, że zarazki nie mogą być przenoszone z jednej osoby na drugą.

Jak poprawnie wykonać sterylizację?

Jak działa autoklaw?

Powietrze jest usuwane z komory, a następnie do komory wprowadzana jest para. Do sterylizacji narzędzi znajdujących się w komorze wykorzystuje się energię ciepła i pary. Para jest pod ciśnieniem i ma ekstremalną temperaturę, aby zapewnić, że żadne bakterie ani inne drobnoustroje nie przetrwają na narzędziach i sprzęcie.

Sterylizacja parowa jest wykonywana wystarczająco długo, aby upewnić się, że wszystkie pozostałości drobnoustrojów zostaną wytarte z narzędzi przed ich użyciem u następnego pacjenta.

Rekrutacja: https://szkolarenoma.pl/rekrutacja