Higienistka-Asystentka Stomatologiczna

Przyodziej pelerynę HIGIENISTKI lub ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ i poczuj moc BEZPŁATNEJ nauki SUPERzawodu w Medycznej Szkole Policealnej Renoma!

Jako Higienistka lub Asystentka stomatologiczna posiądziesz moc:
.:
prowadzenia dokumentacji medycznej gabinetu dentystycznego,
.: wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty,
.: współpracy z zespołem stomatologicznym,
.: czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych.

Dołącz do prawie tysiąca absolwentów zadowolonych z jakości naszego kształcenia!

Rekrutacja:
https://szkolarenoma.pl/rekrutacja