Opiekunka dziecięca Kraków

Przyodziej pelerynę OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ i poczuj moc BEZPŁATNEJ nauki SUPERzawodu
w Szkole Policealnej Renoma!

Jako Opiekunka dziecięca posiądziesz moc:

.: nawiązywania i podtrzymywania emocjonalnego kontaktu z dziećmi,
.: stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,
.: planowania i organizowania zabaw w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka,
.: rozpoznawania symptomów zespołu dziecka krzywdzonego,
.: kształtowania u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków.

Dołącz do prawie tysiąca absolwentów zadowolonych z jakości naszego kształcenia!

Rekrutacja:
https://szkolarenoma.pl/rekrutacja