Technik BHP Administracji

Przyodziej pelerynę TECHNIKA BHP lub TECHNIKA ADMINISTRACJI i poczuj moc
BEZPŁATNEJ nauki SUPERzawodu w Szkole Policealnej Renoma!

Jako Technik BHP posiądziesz moc:

.: przewidywania zagrożeń,
 .: analizowania okoliczności wypadków,
.: opracowywania zmian potrzebnych do zwiększenia bezpieczeństwa w danym miejscu,
.: prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Jako Technik administracji posiądziesz moc:

.: interpretowania przepisów prawnych,
.: prowadzenia postępowań administracyjnych,
.: przygotowywania projektów umów, regulaminów, instrukcji, decyzji i innych dokumentów prawnych,
.: organizowania i gromadzenia dokumentacji.

Dołącz do prawie tysiąca absolwentów zadowolonych z jakości naszego kształcenia!

Rekrutacja:
https://szkolarenoma.pl/rekrutacja