Terapeuta Zajęciowy Kraków

Przyodziej pelerynę TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO i poczuj moc BEZPŁATNEJ nauki SUPERzawodu
w Medycznej Szkole Policealnej Renoma!

Jako Terapeuta zajęciowy posiądziesz moc:
.: bezbłędnego rozpoznawania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego,
.: motywowania podopiecznych do udziału w terapii, rehabilitacji i leczeniu,
.: planowania, organizowania i prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej,
.: dokumentowania, monitorowania i oceniania procesu terapeutycznego.

Dołącz do prawie tysiąca absolwentów zadowolonych z jakości naszego kształcenia!

Rekrutacja:
https://szkolarenoma.pl/rekrutacja