Technik administracji

Nabór na semestr zimowy trwa! To już niemal ostatnia szansa, aby dołączyć do grona naszych Słuchaczy.

Serdecznie zapraszamy do zapisu na kierunek TECHNIK ADMINISTRACJI

▶️ O ZAWODZIE:
 Technik administracji prowadzi korespondencję, tworzy pisma urzędowe, obsługuje systemy informatyczne oraz urządzenia techniki biurowej. Do zakresu jego obowiązków należy również koordynowanie pracy jednostki organizacyjnej, sporządzanie protokołów, kontrola akt spraw i dokumentów, prowadzenie postępowań administracyjnych. Technik administracji zna i stosuje obowiązujące przepisy prawa, umie je zinterpretować; potrafi przygotować umowy, regulaminy, instrukcje i decyzje.

▶️ PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA DLA ABSOLWENTÓW:
 Urząd miasta, urząd marszałkowski i wojewódzki, urząd skarbowy, sądy, banki i biura.

▶️ TECHNIK ADMINISTRACJI W RENOMIE:
 Połowa zajęć w naszej szkole to praktyczna nauka zawodu! Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych. Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

Czujesz, że to zawód dla Ciebie?
Nie zastanawiaj się!