Technik BHP

Ucz się w RENOMIE zupełnie bezpłatnie i zostań Technikiem bezpieczeństwa i higieny pracy!

Nauka na tym kierunku to tylko trzy semestry! Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co drugi weekend miesiąca), a podsumowaniem kształcenia jest egzamin państwowy z kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Zadania technika BHP:
przygotowywanie analiz dotyczących występujących zagrożeń w środowisku pracy oraz propozycje ich usunięcia,
bieżąca analiza systemów BHP,
szkolenie nowo przyjętych pracowników,
prowadzenie rejestru wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
odsuwanie od pracy osób, dla których praca na danym stanowisku jest wzbroniona.

Perspektywy zatrudnienia po ukończeniu nauki to wszystkie firmy, które zatrudniają co najmniej stu pracowników oraz otrzymują zlecenia wykonania działań BHP w mniejszych firmach.

W Centrum Edukacji Renoma zostaniesz także przygotowany do otwarcia własnej działalności gospodarczej!

Nie zwlekaj! To już ostatnia szansa, aby dołączyć na semestr letni.

ZAREZERWUJ DLA SIEBIE MIEJSCE:
https://szkolarenoma.pl/rekrutacja

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia i Kuratora Oświaty.

Z A P R A S Z A M Y !