Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych

Miło nam zakomunikować, że w sesji ZIMA 2020 słuchacze kształcący się w Centrum Edukacji RENOMA uzyskali wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W Szkole Policealnej zdawalność wyniosła 89%, natomiast w Medycznej Szkole Policealnej 95%.

Przypominamy, że słuchacz aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, musi uzyskać z części pisemnej – co najmniej 50% punktów oraz z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wszystkim słuchaczom i wykładowcom przygotowującym do egzaminów serdecznie gratulujemy i życzymy powtórzenia sukcesu na kolejnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Egzaminy w sesji ZIMA 2020:

L.p.Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacji
1AU.36Prowadzenie rachunkowości
2AU.61Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
3AU.62Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
4MS.01Świadczenie usług w zakresie masażu
5MS.04Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
6MS.09Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
7MS.11Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
8MS.13Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
9MS.14Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

📱 506 316 099      📧 krakow@szkolarenoma.pl

CENTRUM EDUKACJI RENOMA, UL. KREMEROWSKA 15, KRAKÓW

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia i Kuratora Oświaty.