Medyczna Szkoła Policealna Kraków

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 15 kwietnia 2021 roku od 19 kwietnia w Centrum Edukacji Renoma możemy wrócić do prowadzenia zajęć praktycznych stacjonarnie dla semestrów, które w czerwcu kończą szkołę i zdają egzamin zawodowy.

Tym samym, do szkoły mogą wrócić:

W pozostałych grupach zajęcia wciąż odbywać się będą w formie zdalnej na platformie Teams.