Szkoła policealna Kraków

Wiesz, co wspólnego z Renomą ma liczba 140?
A, B, czy C? Swoją odpowiedź zapisz w komentarzu.

A) obecnie tylu uczniów uczy się w zawodzie technik masażysta
B) tyle krzeseł znajduje się w naszych pracowniach
C) tylu uczniów przystąpiło do egzaminu zawodowego w czerwcu 2022

#teamrenoma