Technik BHP Kraków

Czy wiecie, że technik BHP to jeden z najbardziej pożądanych i przyszłościowych zawodów? Osoba, która posiada tytuł technika BHP sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad i norm w środowisku pracy.

Każda firma, przedsiębiorstwo czy organizacja potrzebuje i ma obowiązek posiadania w szeregach swoich pracowników osoby odpowiedzialnej właśnie za nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do zadań takiej osoby należą także:

Nauka zawodu w Centrum Edukacji Renoma trwa jedyne 1,5 roku i jest bezpłatna!

Dysponujemy wyspecjalizowanym gronem pedagogicznym oraz doskonale wyposażonymi pracowniami.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Dołącz do nas i rozpocznij naukę od lutego!

Rekrutacja:
https://szkolarenoma.pl/rekrutacja

Centrum Edukacji Renoma
ul. Kremerowska 15/2, Kraków
tel.: 506 316 099
krakow@szkolarenoma.pl